TRAJNOSTNO POSLOVANJE

Podjetje MENART, d.o.o., je bilo vključeno v proces izvedbe Akademije TPSMP –  priprave Trajnostnih poslovnih strategij, poslovnih modelov in izvedbenih projektov  2019-2022, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija. Trenutno uspešno zaključujemo fazo ”A” Akademije TPSMP in nadaljujemo z izvedbo projekta – faza ”B”. V delovni skupini faze A, je sodelovalo 20% zaposlenih.

Z udeleženci strateških delavnic smo definirali bistvene trajnostne izzive, njihovo pomembnost smo določili z anketiranjem vseh zaposlenih v podjetju, s presojo vodstva o njihovem vplivu na obvladovanje stroškov oziroma na rast prihodkov pa dokončali v končni izbor – matriko bistvenosti.

Na poslovno uspešnost vplivamo pozitivno s kakovostjo naših orodij in storitev, kar je temelj našega poslovanja. V proizvodnji že nekaj let uporabljamo trajnostne, reciklažne materiale, za katere lahko zagotavljamo ustrezne certifikate kakovosti.  Z zahtevnejšimi orodji in deli za orodja bomo v bodoče krepili svojo poslovno uspešnost, hkrati pa prispevali k poslovni uspešnosti kupcev. Pri tem se opiramo na računalniško podprte nove proizvodne tehnologije, ki imajo pozitiven učinek na hitrost in kakovost dela. Zmanjša se število napak v procesu proizvodnje, hkrati smo pri izdelavi orodja oziroma storitve hitrejši. Pri sami tehnologijo želimo tudi v bodoče vključevati dobavitelje, saj s svojim znanjem pripomorejo k hitrejši in kakovostenjši proizvodnji produktov. Ob celotnem razvoju in dvigu kakovosti poslovanja, pa seveda ne smemo pozabiti na ekonomsko učinkovitost proizvodnje.

V podjetju MENART smo že doslej delovali trajnostno. S pridobitvijo certifikata ISO 14001 smo obeležili svoj prispevek k okoljskim ciljem (cilj 13 ‘Podnebni ukrepi, cilj 14 ‘Življenje v vodi’ in cilj 15 ‘Življenje na kopnem). Z novo trajnostno poslovno strategijo 2021-2025 pa bomo prispevali še k 4 ciljem Agende 2030.

S trajnostno poslovno strategijo prispevamo k 4 ciljem Agende 2030:

 

Cilj 12 ‘Odgovorna poraba in proizvodnja’ – s preudarnim investiranjem v strojni park ter računalniško nadgradnjo proizvodnih in podpornih procesov.

 

 

Cilj 8 ‘Dostojno delo in gospodarska rast’ – s krepitvijo odgovornosti, komunikacije in sodelovanja med zaposlenimi ter s sodelovanjem s šolami za nove zaposlitve.

 

 

Cilj 4 ‘Kakovostna izobrazba’ – z rednim nadgrajevanjem znanj in sposobnosti zaposlenih.

 

 

Cilj 17 ‘Partnerstva za doseganje ciljev’ – s sodelovanjem s šolami pri organizaciji praks za dijake in s tem razvoj potencialnih zaposlenih.