Optimizacija poslovnih in razvojnih procesov orodij za brizganje plastike

Orodjarstvo je ena izmed ključnih strateških panog slovenskega gospodarstva. V Sloveniji ima orodjarstvo dolgo tradicijo, slovenske orodjarne pa še dandanes v Evropi in svetu sodijo med najboljše, saj izdelujejo orodja za mnoge globalne proizvajalce. Panoga se tehnološko zelo hitro razvija in sledi najnovejšim smernicam Industrije 4.0.

V okviru projekta v podjetje vpeljujemo principe optimizacije poslovnih procesov od procesa simulacij brizganja, do same izdelave orodij, testiranja ter na koncu izdelave izdelkov. Doseči želimo nemoten proces izdelave orodij z zmanjšanjem števila iteracij testiranja orodij v proizvodnem procesu izdelave končnih izdelkov. Glavni cilj je odstraniti vse možne zastoje, tako da proces izdelave orodij in izdelkov poteka čim bolj tekoče.

V podjetju vseskozi skrbimo za razvoj na vseh področjih in temu namenjamo velik delež. Želimo biti v koraku s časom in ravno zato vseskozi strmimo k razvoju, integraciji in uporabi naprednih tehnologij. Trenutno je naša prioriteta narediti korak naprej na področju procesne optimizacije, saj si želimo obvladovati vitke poslovne procese. S postopnim uvajanjem procesnih sprememb in razvojno raziskovalnimi projekti na različnih področjih, sledimo smernicam (S)Industrije 4.0. Aktivno namreč sodelujemo z raziskovalnimi inštitucijami ter si prizadevamo uvrstiti v fokusno področje Tovarne prihodnosti ter zagotoviti optimalne poslovne in proizvodne procese na vseh področjih v podjetju.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (EU skladi www.eu-skladi.si)