Optimizacija poslovnih in razvojnih procesov orodij za brizganje plastike (SimPro)

Opis operacije:

V okviru operacije optimizacija poslovnih in razvojnih procesov orodij za brizganje plastike bo podjetje, skupaj z zunanjim izvajalcem, optimiziralo procese v podjetju MENART. Z analizo obstoječih procesov in pripravo predloga za optimizacijo procesov, bomo v podjetju izboljšali lastni proces razvoja in izdelave orodij za brizganje polimernih materialov.

Namen:

Namen operacije je izboljšati obstoječe poslovne procese na področjih: procesa razvoja orodij, simulacij procesa brizganja, konstrukcije orodij in procesa izdelave orodij.

Cilji operacije:

Cilj operacije je analiza obstoječih procesov, priprava predloga za optimizacijo procesov, izvedba svetovanj za optimizacijo procesov in procesa izdelave orodij za brizganje plastike z namenom izboljšanja procesov v podjetju ob upoštevanju smernic Industrije 4.0.

Rezultati operacije:

  • Vključiti 12 zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije
  • Izvedba 17 srečanj projektne skupine s svetovalcem
  • Analiza poslovnih in tehnoloških procesov v podjetju
  • Vključiti nov poslovni proces v podjetje
  • Izboljšava obstoječih poslovnih procesov
  • Poslovne procese približati smernicam industrije 4.0.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (EU skladi www.eu-skladi.si)