Akademija TPSMP – priprava Trajnostne poslovne strategija 2021-2025

Februarja zaključujemo prvo fazo Akademije TPSMP – ‘Izvedba trajnostne poslovne strateške transformacije v slovenskih podjetjih skozi pripravo trajnostnih poslovnih strategij, trajnostnih poslovnih modelov in izvedbenih projektov 2019-2022’, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Akademija TPSMP se je izvajala na podlagi javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, Ur. l. RS št. 39/1.

Javni razpis je del neposredne potrjene operacije SPIRIT Slovenija – NPO 2018-2022: »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. Izvajalec celotne operacije je SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Povezava: https://www.eu-skladi.si/